”I et bilde søker jeg en syntese mellom ide og

natur. Ideen levende gjøres på naturens premisser.

Naturen ses alltid fra et menneskes perspektiv

og mennesket er selv natur.

Ved å nærme seg naturen, substansen,

menneskelige proporsjoner og uttrykk,

nærmer man seg også kjernen i menneskelig

eksistens, begrepsdannelse og forestilling”.

CV

UTDANNELSE:

Elev av Terje Moe 1978.

Elev av Odd Nerdrum høst/vinter 1980/81.

Hospitant ved SHKS i modellering hos

Oddmund Rauberget 1982/83. Hospitant ved

SHKS i modellering hos Eilif Mikkelsen 1983/84.

 

UTSTILLINGER:

2004 Galleri Athene Drammen
2004 Lakseslottet Lindum Suldal
2002 Galleri Kjeldaas Oslo
2000 Ålanda Konstmuseum Sverige
2000 Skaarutstillingen Karmøy
2000 Galleri G  
1999 Galleri Kinn  
1999 Claire Oliver Fine Art Philadelphia
1999 Jølstertunet  
1999 Gulden Kunstverk Steinberg
1999 Lowe Gallery Atlanta
1998 Fossesholm Herregård Vestfossen
1998 Stockholm Art Fair Sverige
1998 1997 Div. utstillinger på Galleri Eriksen Oslo
1997 Svalbard Galleri  
1996 Eiker Kunstforening  
1996 Galleri Saltstraumen  
1996 Blomquist Kunsthandel ”Romantikk og Realisme” Oslo
1995 Galleri Buene febr og sommer Risør
1995 Atelier Skåra  
1995 Valle Kunstforening  
1995 Arendal Kunstforening  
1995 Farsund Kunstforening  
1995 Karmøyutstillingen  
1995 Blomquist Kunsthandel ”Romantikk og Realisme” Oslo
1994 Lillesand Kunstforening  
1994 Skaarutstillingen Karmøy
1993 Skien Kunstforening  
1993 Kristiansund Kunstforening  
1993 Karmøyutstillingen  
1993 Skaarutstillingen Karmøy ”5 figurative”  
1992 Galleri Grafisk Kunst Oslo
1992 Karmøyutstillingen  
1992 Galleri Saltstraumen  
1991 Karmøyutstillingen