Velkommen til Tegne og croquis kurs.

 Elevene arbeider fritt med det de vil av motiv-valg og teknikk. Undervisning og rettledning vil derfor i stor grad være individuell.

 Det blir undervisning i:

  • Croquis
  • Tegneteknikker
  • Komposisjon
  • Enkel perspektiv
  • Rom forståelse

Kurssted: Søren Lemmichs gate 7, 3015 Drammen.

“Kristin er utdannet faglærer i tegning, form og farge fra Høyskolen i Telemark. Hun har lang erfaring som faglærer i kunst på videregående skole”.